Kauppakirja - Todiste toteutuneesta kaupasta - Rahalaitos

Kauppakirja - Tärkeä asiakirja ostotapahtumassa

Kauppakirja on keskeinen asiakirja liiketoiminnassa, joka dokumentoi kaupan yksityiskohdat ja toimii oikeudellisena todisteena osapuolten välillä. Riippumatta siitä, oletko suuren yrityksen toimitusjohtaja, pienyrittäjä tai ostoksia tekevä yksityishenkilö, on tärkeää ymmärtää kauppakirjan merkitys ja sen rooli erilaisissa kaupankäyntitilanteissa.

Mikä on Kauppakirja?

Kauppakirja on asiakirja, joka vahvistaa kaupan yksityiskohdat, kuten myytävän omaisuuden, kauppahinnan, osapuolet ja kaupan ehdot. Se on juridisesti sitova sopimus, joka suojelee sekä myyjän että ostajan oikeuksia ja velvollisuuksia.

Kauppakirja voidaan laatia monenlaisten kauppojen yhteydessä, kuten kiinteistöjen, ajoneuvojen, liiketoimintojen ja arvopapereiden kaupassa. Periaatteessa minkä tahansa tavaran tai palvelun ostamisesta voidaan laatia kauppakirja, mikäli se koetaan tarpeelliseksi.

Joskus kuullaan myös puhuttavan luovutuskirjasta. Luovutuskirja on perinteisesti ollut kuitenkin kauppakirjaa yksinkertaisempi asiakirja, jonka avulla esimerkiksi ajoneuvon tai kiinteistön omistusoikeus siirtyy ostajalle. Luovutuskirjassa ei kuitenkaan usein lue esimerkiksi mitään kauppaan liittyvistä osamaksuista tai ehdoista.

Miksi kauppakirja on tärkeä?

Kauppakirja on kannattava tehdä osto- tai myyntitilanteissa ja se tarjoaa useita tärkeitä etuja sekä myyjälle että ostajalle:

Kauppakirja tuo selkeyttä ja tarkkuutta kauppaan, sillä sen avulla voidaan määritellä kaupan yksityiskohdat selkeästi ja tarkasti, vähentäen mahdollisia tulkintaongelmia ja väärinkäsityksiä.

Kauppakirjassa määritellään kaupan osapuolten roolit, vastuut ja velvollisuudet, jolloin kumpikin osapuoli tietää, mitä odottaa. Tämä on kaupan osapuolten lisäksi hyödyllinen asiakirja myös mahdollisille kolmansille osapuolille, kuten pankille tai viranomaisille, jotka voivat tarvita tietoa kaupasta.

Kauppakirja tarjoaa osapuolille myös oikeudellisen suojan, jos kaupassa ilmenee riitoja tai erimielisyyksiä. Kauppakirja voi toimia todisteena oikeudenkäynneissä. Lisäksi se toimii historiallisena asiakirjana, joka auttaa osapuolia muistamaan kaupan yksityiskohdat tulevaisuudessa.

Mitä kauppakirjassa tulee olla?

Kauppakirja on tärkeä tehdä oikein, joten on hyvä tietää mitä kauppakirjassa pitäisi olla sisällytettynä. Kauppakirjan laatimiseen ei ole tarkkoja ohjeita, vaan sen voi tehdä itse tai käyttää valmista pohjaa.

Kauppakirjassa olisi kuitenkin hyvä löytyä seuraavat asiat:

Osapuolet - Kauppakirjassa on oltava selkeästi määritelty myyjä ja ostaja. Ilmoittakaa heidän nimensä, osoitteensa sekä yhteystietonsa.

Kaupan kohde - Kauppakirjassa on kuvailtava myytävä omaisuus tai palvelu riittävän yksityiskohtaisesti, jotta vältetään epäselvyydet.

Kauppahinta - Kauppakirjaan on kirjattava kauppahinta numeroin ja kirjaimin Myös mahdollinen maksuaikataulu ja muut ehdot on avattava.

Kaupan ehdot - Kauppakirjaan on sisällytettävä kaupan ehdot, kuten takuut, toimitusehdot mahdolliset rajoitukset ja lisäehdot.

Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen: Tällä tarkoitetaan sitä, siirtyykö ostettavan kohteen omistusoikeus ostajalle heti tavaran tai palvelun luovutushetkellä vaikka kauppahintaa ei olisikaan maksettu.

Lisäksi kauppakirjaan on hyvä sisällyttää mahdolliset seuraamukset sopimusrikkomuksesta sekä erimielisyyksien ratkaisemiset. Lopuksi kauppakirja tulee allekirjoittaa kaikkien osapuolten toimesta, jotta sopimuksen voimaantulo vahvistetaan.

Kiinteistön Kauppakirja

Kiinteistön kauppakirjaa on käytettävä, kun kiinteistö vaihtaa omistajaa. Tämä asiakirja sisältää kiinteistön sijainnin, pinta-alan, kauppahinnan ja kaupan ehdot. Se on merkittävä asiakirja kiinteistökaupassa, joka varmistaa, että omistusoikeus siirtyy asianmukaisesti.

Asuntokauppaa tehdessä on suositeltavaa lähettää kauppakirja ostajalle tarkistettavaksi noin viikkoa ennen kaupantekotilaisuutta. Tällöin osapuolilla on mahdollisuus selvittää ja korjata mahdolliset epäselvyydet ennen kaupantekoa. Yleensä asuntokauppaan liittyy myös laina, jonka vakuutena asunto toimii. Tällöin lainan myöntänyt pankki on usein kiinnostunut tarkistamaan kauppakirjan etukäteen.

Asunnon Kauppakirja

Asunnon kauppakirja on erityinen kiinteistön kauppakirja, joka koskee asuinrakennusta. Siinä määritellään asunnon tiedot, kuten huoneiden lukumäärä, pinta-ala ja mahdolliset lisävarusteet. Asunnon kauppakirjaan sisältyvät myös tiedot taloyhtiöstä, jos asunto sijaitsee kerrostalossa.

Vaikka asiakirjan voi laatia kauan kumpi osapuoli tahansa tai se voidaan tehdä yhdessä, on myyjällä silti vastuu kauppakirjasta. Siksi on tärkeää että kauppakirjassa mainitaan asunnon puutteet ja viat tai mahdolliset huonekalut ja muut tarvikkeet, mitä kauppaan kuuluu. Näin ostaja on todistetusti tietoinen asiasta eikä tilanteesta voi syntyä jälkikäteen kiistaa.

Kiinteistön kauppakirjalle tarvitaan myös kaupanvahvistaja. Vahvistajana ei voi toimia kuka tahansa vaan lailla päteväksi määrätty henkilö. Yleisimpiä käytettäviä kaupanvahvistajia ovat maanmittauslaitoksen virkamies, ely-keskuksen maanmittausinsinööri, voudit sekä notaarit.

Asunto-osakkeen Kauppakirja

Asunto-osakkeen kauppakirja liittyy osakehuoneiston myyntiin. Se dokumentoi osakkeen tiedot ja mahdolliset velvoitteet osakkeenomistajalle taloyhtiössä. Asunto-osakkeen kauppakirja on tarpeen, kun vaihdetaan omistajaa asunto-osakeyhtiössä.

Kauppakirjan lisäksi myyntitilanteessa tarvittavia papereita ovat asunto-osakkeen osakekirjat, isännöitsijäntodistus sekä muut mahdolliset asiakirjat. Asunto-osakkeen tai vuokratontilla sijaitsevan kiinteistön kaupassa ei tarvita ulkopuolista kaupanvahvistajaa.

Auton Kauppakirja

Auton kauppakirja on välttämätön asiakirja, kun myydään tai ostetaan auto. Siinä määritellään auton tiedot, kuten merkki, malli, rekisterinumero ja kilometrilukema, sekä kauppahinta ja ehdot. Auton kauppakirja auttaa estämään mahdolliset riidat autokaupan jälkeen.

Ajoneuvon kauppakirjaan merkitään siis osapuolten tiedot sekä henkilötunnukset tai mahdolliset y-tunnukset mikäli kyseessä ei ole yksityishenkilöiden välinen kauppa. Autosta tulisi olla merkittynä ainakin merkki ja malli sekä rekisteri- ja valmistenumero.

Tietojen lisäksi ajoneuvon kauppakirja sisältää ajoneuvon luovutuspäivän ja muut kaupalle sovitut ehdot kuten mahdollinen maksuaikataulu ja tiedot omistusoikeuden siirtymisestä myyjältä ostajalle.

Muita kauppakirjoja

Vaikka kiinteistö- ja autokauppoihin tehtävät kauppa- ja luovutuskirjat ovat yleisimpiä, on ihmisillä myös muita mahdollisia myytäviä tavaroita sekä palveluita, joihin voidaan käyttää kauppakirjoja. Kyseisiä kauppakirjoja ovat muun muassa seuraavat:

  • Veneen kauppakirja
  • Mopon kauppakirja
  • Muun moottoriajoneuvon kauppakirja
  • Osakkeiden kauppakirja
  • Koiran kauppakirja
  • Irtaimen kauppakirja

Sähköinen Kauppakirja

Sähköinen kauppakirja on digitaalinen versio perinteisestä kauppakirjasta. Se mahdollistaa asiakirjojen helpon allekirjoittamisen ja jakamisen sähköisesti. Sähköinen kauppakirja on erityisen hyödyllinen etäkaupoissa ja se nopeuttaa prosessia.

Kiinteistökaupoissa sähköinen kauppakirja on ollut mahdollista tehdä jo vuodesta 2013 kun Maanmittauslaitoksen ensimmäinen versio Kiinteistövaihdannan palvelusta julkaistiin. Vuodesta 2020 kauppakirja on ollut mahdollista tehdä myös mobiililaitteilla.

Käytetyn auton kauppakirja on tehty myös todella helposti täytettäväksi. Jos myyt autoasi esimerkiksi Nettiautossa, voit hyödyntää sivuston omaa sähköistä palvelua, joka hakee Traficomin rekisteristä suoraan auton tiedot ja opastaa vaihe vaiheelta kauppakirjan täytön. Vastaavasti sivuilta voi myös ladata mallipohjan ja täyttää tiedot itse.

Sähköisen kauppakirjan etuja

Sähköinen kauppakirja pitää sisällään monia etuja. Ensimmäiseksi, kuten moni muukin sähköinen palvelu, se säästää aikaa ja vaivaa. Kaupan osapuolten ei tarvitse olla fyysisesti läsnä kaupantekotilanteessa vaan kaupan voi tehdä riippumatta kellonajasta tai paikasta.

Toiseksi sähköiset kauppakirjat löytyvät valmiiksi oikeista palveluista. Tästä syystä kaupanvahvistajaa ei tarvita sopimuksen vahvistukseen, sillä esimerkiksi kiinteistökaupassa sähköinen kauppakirja luodaan Maanmittauslaitoksen palvelun kautta, jolloin järjestelmä tekee itse tarvittavat tarkistukset eri taustarekistereistä.

Kolmanneksi, sähköinen kauppakirja on käytännössä ikuinen. Sitä ei tarvitse säilyttää kansiossa kirjahyllyssä tai sängyn alla. Tietokoneelta tai mobiililaitteesta löytyvä kauppakirja on aina mukana siellä missä laitekin, joihin se on tallennettu. Kauppakirja voidaan lähettää myös sähköpostiin tai pilvitalennustilaan, jolloin se on saatavilla aina kun sinulla on pääsy nettiin.

Lue lisää artikkeleitamme:

Käytetyn tavaran myynti.

Elinkustannusindeksi.

Yksi hakemus, monta tarjousta

Rahalaitos

Kuka voi hakea lainaa Rahalaitokselta?

Ikä:

Sinun tulee olla vähintään 20-vuotias.

Tulot:

Sinulla tulee olla yli 600 € kuukausitulot.

Haettava lainamäärä:

Voit hakea kauttamme lainaa 500 €:sta aina 60 000 € asti.

Maksuhistoria:

Sinulla ei saa olla julkisia maksuhäiriöitä.

Vakuudet:

Meiltä voit aina hakea lainaa ilman vakuuksia.

Yhteistyökumppaneitamme