Lapselle säästäminen - Aloita säästäminen näin - Rahalaitos

Lapselle säästäminen - Vinkit säästämiseen lapselle

Tässä artikkelissa paneudumme erilaisiin keinoihin aloittaa säästäminen lapselle. Artikkelissa esittelemme niin erilaiset säästötilit, sijoitusmahdollisuudet sekä vinkit siihen, kuinka voit aloittaa lapsellesi säästämisen sekä opettaa hänelle rahankäyttöä ja taloudellista vastuuta.

Tilin avaaminen lapselle

Tilin avaaminen lapselle on järkevä taloudellinen päätös, joka tarjoaa etuja sekä vanhemmille että lapselle. Esimerkiksi säästötilin avulla lapselle voi opettaa säästämisen ja korkojen keräämisen periaatteita estäen ylimääräisten varojen käyttöä. 

Lapselle on kannattavaa avata tili heti pienestä pitäen, lisätä tilille rahaa ja lopulta itse päättää milloin hänelle on suotavaa antaa käyttöoikeus tiliin. Lapsen saadessa tili käyttöön, on hänelle hyvä myös opettaa muita rahankäyttöön liittyviä opastuksia.

Lapsen alkaessa käyttää tiliään voivat vanhemmat vähentää käteisen rahan antamista ja opettaa lasta taloudellista vastuuta kehoittamalla häntä seuraamaan tilinsä saldoa. Vanhempien on kuitenkin hyvä myös itse seurata rahaliikennettä tilillä, jotta lapsi ei tuhlaa rahojaan välittömästi.

Voit lukea tarkemmin aiheesta artikkelistamme pankkitilin avaaminen.

Säästötili lapselle

Säästötilin avaaminen lapselle mahdollistaa vanhemmille lapsensa taloudellisen kasvatuksen varhaisen aloittamisen. Tämä erityisesti lapsille suunniteltu tili tarjoaa etuja, kuten rahoituksen turvaamisen tulevaisuutta varten, taloudellisen vastuun opettamisen, rahallisen turvaverkon rakentamisen sekä mahdollisuuden suunnitella lapsen tulevaisuutta. 

Säästötilin valintaan ja vertailuun kannattaa kiinnittää erityistä huomiota sillä eri pankkien säästötilit voivat erota toisistaan paljon. Säästötilin pääasiana on kuitenkin aina saada tuottoa sijoitukselle, joten erityisesti säästötilien korot kannattaa vertailla huolella.

Säästötilien korot

Säästötilien korot ovat olennainen osa säästötilien houkuttelevuutta ja ne vaikuttavat suoraan säästöjen kasvuun ajan myötä. Tämän takia moni haluaakin avata säästötilin lapselleen mahdollisimman aikaisin.

Säästötilien korot voivat olla kiinteitä tai muuttuvia, joten on suositeltavaa vertailla eri pankkien säästötilejä ja päättää niistä itselleen paras vaihtoehto. Vertailussa on olennaista tarkastella myös säästötilin ehtoja sekä mahdollisia palkkiomaksuja, jotta valittu vaihtoehto vastaa parhaiten omaa taloudellista tilannetta.

Korkojen suuruus vaikuttaa merkittävästi korkoa korolle -ilmiöön, mikä voi johtaa pitkällä aikavälillä huomattavaan varallisuuden kasvuun. Säästötilin korkoa korolle -ilmiössä siis alkuperäisestä summasta maksetaan tilille aluksi korkoa ja seuraavassa vaiheessa koroista saatu summa alkaa myös kerryttää korkoa ja niin edespäin.

Säästötilin talletuskorosta voit lukea tarkemmin artikkelistamme talletuskorko.

Rahasto lapselle

Kun lapsi kasvaa ja taloudellinen tilanne sallii, voi säästötilin lisäksi miettiä muitakin sijoitusmahdollisuuksia lapselle kuten rahastot tai osakkeet. Nämä ovat oiva tapa lisätä lapsen taloudellista tietoisuutta sekä opettaa häntä tutustumaan erilaisiin sijoituskeinoihin.

Rahastosäästäminen lapselle tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden hajauttaa sijoitusvaroja eri omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, indeksirahastoihin ja joukkovelkakirjoihin. Varhainen aloittaminen on avain kasvavan varallisuuden rakentamiseen.

Rahastosäästäminen lapselle

Kun aloitat rahastosäästämisen lapselle, muita ottaa huomioon sijoitusriski sekä odotettavat tuotot ja sovita nämä perheenne taloudelliseen tilanteeseen. Koska kyseessä on yleensä pitkäaikainen sijoitusprosessi, ei ole suositeltavaa yrittää sijoittaa isojen riskien kohteisiin suuret tuotot mielessä.

Ota lapsesi mukaan osallistumaan sijoitusprosessiin ja näin opetat hänelle taloudellista vastuullisuutta. Muista rahastosijoittamisen aloitusta miettiessäsi tutkia eri rahastoja sekä niiden ehtoja ja kuluja.

Voit lukea tarkemmin rahastoista ja rahastosäästämisestä artikkelistamme rahastot.

Arvo-osuustili lapselle

Mikäli sijoittaminen lastasi varten kiinnostaa, on tätä varten suositeltavaa avata arvo-osuustili lapselle. Kyseessä on sijoittamiseen tarkoitettu tili, joka mahdollistaa osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja muiden arvopaperien omistamisen. Tili mahdollistaa myös sijoittamisen sijoitusrahastoihin ja ETF:iin, tarjoten hajautusta ja helpottaen sijoittamista.

Arvo-osuustili tarjoaa vanhemmille ja huoltajille mahdollisuuden sijoittaa lapsen puolesta ja osallistaa lasta taloudellisen kasvatuksen prosessiin. Lapselle on syytä opettaa tilin avulla esimerkiksi sijoittamisen riskien hallintaa hajauttamalla sijoituksia eri omaisuusluokkiin.

Vaikka Arvo-osuustili on lapsen nimissä, vanhemmat yleensä hallinnoivat sitä ja tekevät päätökset lapsen puolesta, kunnes tämä saavuttaa tietyn iän. Ennen tilin avaamista on suositeltavaa tutkia eri arvo-osuustilien ehtoja sekä kuluja huolellisesti ja valita tili taloudellisten tavoitteiden ja riskinsietokyvyn mukaisesti.

Lapselle säästämisen verotus

Lapselle säästämisen verotus on tärkeä näkökohta, joka kannattaa ottaa huomioon, kun harkitset säästötilin tai sijoitustilin avaamista lapsellesi. Verotus vaihtelee eri säästömuotojen välillä joten on kannattavaa tutustua niihin tarkkaan ennen sijoittamisen aloittamista.

Koska esimerkiksi rahasto- tai säästötilille säästäminen nähdään verotuksellisesti samana kuin lahjan antaminen, pätee säästämiseen samat periaatteet: 3 vuoden sisällä annettu yli 5000 euron lahja kuuluu ovat lahjaverotettava summa.

Tämä tarkoittaa että kummatkin vanhemmat voivat lahjoittaa tai säästää lapselleen verovapaasti enintään 4999 euroa kolmen vuoden aikana. Mikäli kyseinen summa ylittyy, on tehtävä lahjaveroilmoitus.

Vakuutussäästäminen ja sijoitusvakuutus lapselle

Vakuutussäästäminen ja sijoitusvakuutus lapselle ovat tarkoitettu pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen. Vakuutussäämisellä ei tarkoiteta omaisuuden vakuuttamista, vaan kyseessä on vakuutusyhtiön kautta tapahtuva sijoittaminen.

Sijoitusvakuutus puolestaan tarkoittaa vakuutussästämisen sopimusta. Sopimuksen sisällä voit sijoittaa erilaisiin sijoituskohteisiin, kuten rahastoihin ja vakuutuksiin. Sijoitusvakuutus voidaan tehdä joko lapselle tai asettaa hänet vakuutuksen edunsaajaksi jolloin hän saa rahat lahoituksena myöhemmin. 

Sijoitusvakuutukset ovat yleensä myös henkivakuutettuja. Tämä tarkoittaa, että vanhempien nimellä tehty sijoitusvakuutuksen säästöt siirtyvät kuolmentapauksessa edunsaajaksi asetetulle lapselle.

Lapsilisän säästäminen lapselle

Viimeisimpänä vinkkinä kerromme lapsilisän säästämisestä lapselle. Kyseessä on lapselle säästämiseen tarkoitettu vaihtoehto, joka on helppo aloittaa heti lapsen synnyttyä. Lapsilisän säästäminen lapselle voidaan aloittaa luomalla lapselle ensin säästötili ja tallettamalla tänne osan saatavasta lapsilisästä tai lapsilisän kokonaisuudessaan.

Lapsilisän säästäminen lapselle ei vaadi suuria tuloja, joten se sopii myös pienituloisille vanhemmille, mikäli perheen talous tämän sallii. Lapsilisän säästäminen on myös helppo tapa jatkuvaan säästämiseen, sillä se voidaan automatisoida siirtämään lapsilisä tai osa siitä kuukausittain säästötilille.

Vaikka säästötilille tallettavan lapsilisän summa voi tuntua pieneltä, voi lisistä kertyä lapselle lopulta suuri summa, sillä lapsilisää maksetaan joka kuukausi siihen asti kunnes lapsi täyttää 17 vuotta. 

Vuonna 2023 ensimmäisen lapsilisän kuukausimäärä on 94,88 euroa. Tämä tarkoittaa että 17 vuodessa tilille on mahdollista kerryttää lähes 20 000 euroa. Kyseistä summaa kasvattavat entisestään myös säästötilin korot vuosien varrella.

Yksi hakemus, monta tarjousta

Rahalaitos

Kuka voi hakea lainaa Rahalaitokselta?

Ikä:

Sinun tulee olla vähintään 20-vuotias.

Tulot:

Sinulla tulee olla yli 600 € kuukausitulot.

Haettava lainamäärä:

Voit hakea kauttamme lainaa 500 €:sta aina 60 000 € asti.

Maksuhistoria:

Sinulla ei saa olla julkisia maksuhäiriöitä.

Vakuudet:

Meiltä voit aina hakea lainaa ilman vakuuksia.

Yhteistyökumppaneitamme