Velkajärjestely - Viimeinen keino velanhoitoon - Rahalaitos

Velkajärjestely

Velkaongelmat voivat olla ahdistava taakka yksilölle ja perheelle. Ne voivat johtua monista eri syistä, kuten sairauskustannuksista, työttömyydestä, tai yksinkertaisesti huonosta talouden hallinnasta. 

Onneksi on olemassa keinoja, joiden avulla ihmiset voivat hallita velkaansa ja palauttaa taloudellisen tasapainonsa. Tässä artikkelissa tutustumme ratkaisuun, joka on niin sanotusti viimeinen keino järjestää ja maksaa velat. Tämä ratkaisu on velkajärjestely

Mikä on velkajärjestely?

Velkajärjestely on taloudellinen prosessi, joka auttaa velallista hallitsemaan velkataakkaansa kun mikään muu ei auta. Se on suunniteltu niille, jotka ovat kerryttäneet liikaa velkaa eivätkä pysty maksamaan sitä takaisin alkuperäisten sopimusten mukaisesti. 

Velkajärjestely voi olla ratkaisu, kun muut vaihtoehdot, kuten velkaneuvonta ei riitä, ja muut maksutavat eivät onnistu. Velkajärjestelyä haetaan käräjäoikeudesta ja käräjäoikeus voi myöntää sen yleensä vasta, kun velkoja on yritetty maksaa ensin ulosoton kautta. Velkajärjestelyn käsittelyaika on noin 6-12 kuukautta.

Miten velkajärjestely toimii?

Velkajärjestelyssä velallinen saa asiantuntijalta maksuohjelman, jonka pituus on yleensä 3 tai 5 vuotta. Tänä aikana velkojille maksetaan kuukausittain velkoja lasketun maksuvaran verran. Kun maksuohjelman määräaika on kulunut loppuun, loput velat saa anteeksi.

Mikäli velkajärjestelyyn joutuu pienituloisena, on mahdollista saada niin kutsuttu nollaohjelma. Tämä tarkoittaa sitä, että velallisen tulot ovat niin pienet, että hän ei maksa velkoja ollenkaan maksuohjelman aikana.

Kun suunnitelma on laadittu, se esitellään velkojille. Velkojilla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä suunnitelma. Jos suurin osa velkojista hyväksyy sen, velkajärjestely voidaan vahvistaa ja panna täytäntöön.

Yksityishenkilön velkajärjestely

Yksityishenkilön velkajärjestelyllä viitataan talous- tai velkaneuvojan luomaan maksuohjelmaan, jonka aikana yksityishenkilö maksaa omien tulojen ja menojen perusteella kuukausittaisen summan velkojilleen.

Yksityishenkilön velkajärjestely määrää, että kaikkien kohtuullisten menojen jälkeen velallisen tulee käyttää loput tulonsa velkojen maksuun. Kohtuullisiin menoihin lasketaan elinkustannukset, asumiskustannukset sekä mahdolliset terveydenhuollon maksut. 

Velkajärjestelyyn hakeminen

Velkajärjestelyyn hakeudutaan hakemuksen avulla, joka lähetetään oman kotipaikan käräjäoikeuteen. Hakemuksen tekemisessä ja siihen kuuluvissa liitteissä avustaa talous- tai velkaneuvoja. Velallisen on ennen hakemuksen lähettämistä pitänyt kokeilla muita tapoja velanhoitoon kuten ulosottoa. 

Velkajärjestelyhakemusta varten tarvitaan tiedot joka ikisestä velasta. Kaikki velat, perinnässä tai ulosotossa olevatkin, on saatava selville. Myös kaikki omat tulotiedot tulee selvittää hakemukseen. Tämän lisäksi tulee laatia vapaamuotoinen velkaantumiskertomus, jossa kerrotaan perustellusti velkaantumiseen johtaneista syistä.

Suomessa on mahdollista myös vapaaehtoinen velkajärjestely. Vapaaehtoinen velkajärjestely perustuu yhteiseen sopimukseen, jossa jokaisen velkojan on suostuttava ehdotettuun takaisinmaksusuunnitelmaan, jotta järjestely pannaan käytäntöön.

Kuka pääsee velkajärjestelyyn?

Edellytyksenä velkajärjestelyyn pääsylle on, että velallinen on maksukyvytön ja että hänellä on liian suuri velkataakka suhteutettuna hänen maksukykyynsä. Lisäksi edellytyksenä on, että velkajärjestelylle ei ole olemassa estettä.

Velallisen tulee olla ensin yrittänyt maksaa velkojaan tuloksetta ja hänen tulee olla elämäntilanteessa, johon ei lähiaikoina odoteta muutoksia. Velkajärjestelyyn voi päästä myös mikäli velallisella on ei-itseaiheutettu maksukyvyn heikentyminen johtuen työttömyydestä tai sairaudesta, joka ei ole tilapäinen.

Huomaa, että maksukyvyn heikentyminen väliaikaisen esteen, kuten varusmiespalveluksen, vanhempainvapaan, opiskelun tai väliaikaisen työttömyyden takia, ei ole itsessään peruste velkajärjestelylle.

Velkajärjestelyn päättyminen

Velkajärjestely päättyy automaattisesti merkittynä ajankohtana, kun velallinen on onnistuneesti suorittanut maksuohjelman mukaiset maksut. Maksuhäiriömerkintä velkajärjestelystä poistuu kuukausi maksuohjelman päättymisen jälkeen.

Maksuohjelman päättymisen jälkeen tulee kuitenkin seurata postia vielä mahdollisten lisäsuoritusten varalta. Lisäsuorituksia voivat olla esimerkiksi maksuohjelman aikana saatu perintö tai tulojen nouseminen. Velkoja voi hakea lisäsuorituksia velalliselta maksuohjelman päättymisenkin jälkeen ja heillä on myös oikeus kahden vuoden ajan hakea näihin vahvistamista käräjäoikeudelta.

Velkajärjestelyn jälkeen

Kun velallinen on maksanut velkajärjestelyn maksuohjelman loppuun, saa hän loput veloista anteeksi, lukuunottamatta mahdollisia lisäsuorituksia. Maksuohjelman alkaessa menee velkajärjestelystä tieto automaattisesti luottotietorekisteriin. Kun ohjelma päättyy, poistetaan myös nämä merkinnät luottotietorekisteristä.

Mikäli velallisella ei ole muita merkintöjä, voi hän saada luottotiedot takaisin järjestelyn jälkeen ja aloittaa puhtaalta pöydältä. Tämän jälkeen on erityisen tärkeää oppia virheistään sekä pitää luottotiedoista ja omasta taloudestaan tarkasti huolta.

Velkajärjestelyn päätyttyä on suositeltavaa kääntyä talousneuvojan puoleen kysyäkseen apua taloudenhallintaan ja raha-asioiden hoitoon. Kun luottotiedot palautuvat, on oltava kärsivällinen rahankäyttäjä. Uusia lainoja tai velkoja ei suositella otettavaksi välttääkseen uuden velkakierteen, sillä velkajärjestelyyn ei pääsääntöisesti voi päästä kuin kerran.

Yrityksen velkajärjestely – velkasaneeraus

Velkasaneeraus tai yrityssaneeraus on velkajärjestely yritykselle tai yhteisöllä. Velkasaneerauksen tarkoituksena on luoda keino yritykselle selviytyä vaikeasta taloudellisesta tilanteesta ja jatkaa toimintaa myös tulevaisuudessa.

Yrityksen velkasaneerauksen periaate on samantapainen kuin yksityishenkilön velkajärjestely. Yritykselle tehdään maksusuunnitelma, jonka mukaan yritys maksaa velkojaan pois erissä. Maksuohjelma on noin 5-10 vuoden mittainen.

Velkasaneeraussuunnitelma on yleensä esitettävä velkojille ja heillä on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä se. Useimmiten velkojat suostuvat suunnitelmaan, koska on aina parempi vaihtoehto saada velkoja takaisin, kuin ajaa yritys konkurssiin ja menettää mahdollisesti enemmän saatavia.

Velkasaneeraus ehdot

Kun yritys hakee velkasaneeraukseen, sen tulee osoittaa, että yritys pystyy jatkamaan kannattavaa liiketoimintaa vielä tulevaisuudessakin. Yrityksellä täytyy siis olla liiketoimintasuunnitelma tulevaisuuden taloudellisten vaikeuksien varalle. 

Mikäli yritys ei pysty täyttämään tätä ehtoa ja katsotaan että saneerausmenettely ei tule muuttamaan maksuvalmiuttaan parempaan suuntaan, voi yrityksen ainoa vaihtoehto olla konkurssiin hakeutuminen.

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Kuinka saada luottotiedot takaisin.

Lainojen yhdistäminen.

Lainaa työttömälle.

Lainan takaisinmaksu kerralla.

Yksi hakemus, monta tarjousta

Rahalaitos

Kuka voi hakea lainaa Rahalaitokselta?

Ikä:

Sinun tulee olla vähintään 20-vuotias.

Tulot:

Sinulla tulee olla yli 600 € kuukausitulot.

Haettava lainamäärä:

Voit hakea kauttamme lainaa 500 €:sta aina 60 000 € asti.

Maksuhistoria:

Sinulla ei saa olla julkisia maksuhäiriöitä.

Vakuudet:

Meiltä voit aina hakea lainaa ilman vakuuksia.

Yhteistyökumppaneitamme